Równość płci na scenie i poza sceną

Czwartkowe webinarium na temat równości

Czwartkowe webinarium
na temat równości

Wpływ pandemii Covid -19 na równość płci w sektorze przedstawień na żywo

Czwartkowe webinarium na temat równości Nr 1 - 16 września 2021 r.

Pierwsze webinarium poświęcone było pandemii Covid-19 i jej wpływowi na równość płci w sektorze przedstawień na żywo. Kryzys związany z Covid-19 najmocniej odbił się na sytuacji kobiet w sektorze. W niektórych obszarach doprowadził nawet to tego, że wypracowane przez lata rozwiązania przestały działać. Sektor przedstawień na żywo, to jeden z tych obszarów kultury i gospodarki, który najsilniej został dotknięty pandemią i pozostawił wiele kobiet w trudnej i niepewnej sytuacji na dłuższy czas. Jakie konsekwencje miał kryzys Covid-19 dla kobiet i w jakim stopniu wpłynął na kondycję sektora przedstawień na żywo? Jak możemy uniknąć pogłębiania stereotypów związanych z płcią i strukturalnych nierówności między płciami? W jaki sposób możemy wykorzystać ożywienie gospodarcze do wspierania równości płci w sektorze kultury i sektorze kreatywnym? W jaki sposób możemy zagwarantować, że wymiar płci zostanie uwzględniony przy tworzeniu nowych polityk i rozwiązań dla sektora?

Poniżej znajdują się dwa nagrania wideo z webinarium. Krótkie streszczenia spotkania oraz wersja dłuższa z pełnymi wypowiedziami prelegentów. Program i prezentacje można pobrać tutaj.

Przezwyciężanie nieświadomych uprzedzeń i eliminowanie stereotypów

Czwartkowe webinarium na temat równości Nr 2 - 7 października 2021 r.

W czasie drugiego webinarium głównym tematem były sposoby przezwyciężania uprzedzeń i eliminowania stereotypów. Rola i moc sektora występów na żywo często tkwi w sposobie, w jaki dzieła sceniczne odzwierciadlają problemy społeczeństwa jednocześnie je edukując i pokazując świat takim, jakim jest lub taki, jakim chcielibyśmy go mieć. Spektakle na żywo mogą odgrywać kluczową rolę w zmianie sposobu, w jaki społeczeństwo rozumie i postrzega równość płci. Sposób przedstawiania kobiet często jest problematyczny, ponieważ pogłębia stereotypy dotyczące płci i ich ról w społeczeństwie. W jaki sposób możemy zapewnić lepszą reprezentację kobiet na scenie i poza nią? Jak możemy doprowadzić do tego, żeby kobiety i mężczyźni byli przedstawiani w sposób wolny od stereotypów i bez zbędnej seksualizacji postaci, w które się wcielają? Jak możemy przezwyciężyć role kulturowe role płci w pracy i zachęcić kobiety i mężczyzn do poszukiwania innych ścieżek kariery?

Poniżej znajdują się dwa nagrania wideo z webinarium - krótkie streszczenie oraz wersja dłuższa z pełnymi wypowiedziami prelegentów. Program i prezentacje można pobrać tutaj.

Zapobieganie i molestowaniu seksualnemu w sektorze występów na żywo

Czwartkowe webinarium na temat równości Nr 3 - 28 października 2021 r.

Głośne doniesienia o przypadkach molestowania seksualnego w USA w 2017 roku wywołały efekt domina na całym świecie zarówno w przemyśle rozrywkowym jak i szeroko poza nim. Ruch #metoo był globalnym sygnałem ostrzegawczym, rozpoczynającym debatę nad zaprzestaniem tolerowania kultury molestowania seksualnego w branży oraz podjęcia kroków, które uniemożliwią jej trwanie. Jak możemy definitywnie położyć kres kulturze molestowania i doprowadzić do prawdziwej zmiany w naszym społeczeństwie i w naszej branży? Jak możemy odpowiednio podejść do kwestii molestowania seksualnego i przemocy ze względu na płeć w miejscu pracy? Jakich narzędzi możemy użyć, aby stworzyć miejsce pracy wolne od dyskryminacji, molestowania i przemocy?

Poniżej znajdują się dwa nagrania wideo z webinarium - krótkie streszczenie oraz wersja dłuższa z pełnym wystąpieniem prelegentów. Program i prezentacje można pobrać tutaj.

Równouprawnienie w procesach decyzyjnych i w dostępie do stanowisk kierowniczych

Czwartkowe webinarium na temat równości Nr 4 - 18 listopada 2021 r.

Czwarte i ostatnie webinarium poświęcone było kwestii równego dostępu kobiet do stanowisk decyzyjnych i kierowniczych w sektorze występów na żywo. W krajach należących do UE tylko 7,5% przewodniczących zarządów i 7,7% dyrektorów generalnych to kobiety. Różnica w dostępie kobiet i mężczyzn do stanowisk decyzyjnych jest charakterystyczna również dla sektora występów na żywo. Kobiety rzadziej niż mężczyźni zajmują stanowiska wysokie stanowiska i zarabiają zazwyczaj mniej niż ich koledzy mężczyźni. Częściej niż mężczyźni ponoszą też ciężar odpowiedzialności za opiekę nad osobami zależnymi. Jak możemy zmniejszyć różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn? Jak możemy zadbać o to, aby osoby sprawujące opiekę nad bliskimi nie musiały godzić się z mniejszymi dochodami (care penalty) i zagwarantować kobietom i mężczyznom większą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym? Jak możemy zadbać o bardziej sprawiedliwe procesy rekrutacji na stanowiska kierownicze i przezwyciężyć nieświadome uprzedzenia dotyczące społecznych ról kobiet i mężczyzn?

Poniżej znajdują się dwa nagrania wideo z webinarium - krótkie streszczenie spotkania oraz wersja dłuższa z pełnym wystąpieniem prelegentów. Program i prezentacje można pobrać tutaj.