Równość płci na scenie i poza sceną

Równość płci
na scenie i poza sceną

Wprowadzenie do Projektu równości płci na scenie i poza sceną oraz jego metodologia

Oprócz zebrania przykładów dobrych praktyk, inne cele projektu obejmowały przegląd dostępnych prac badawczych dotyczących sektora, zbieranie danych oraz wskazanie bieżących trendów w sektorze.

Organizacja projektu obejmowała pięć głównych etapów.

 1. Analiza zastanych danych, zaprojektowanie badania dla partnerów społecznych i zbieranie wyników badania.
 2. Sześć przeprowadzonych online wizyt studyjnych w Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii z udziałem członków komisji koordynacyjnej projektu, badaczy i partnerów społecznych z poszczególnych krajów.
 3. Seria czterech dwugodzinnych warsztatów na temat różnych aspektów równości płci w sektorze występów na żywo. Spotkania te, nazwane „Czwartkami Równości Płci”, odbywały się jesienią 2021 roku. W każdym uczestniczył mówca prowadzący i panel ekspertów. Każdy Czwartek Równości Płci dotyczył konkretnego tematu:
  1. Pandemia Covid-19 i jej wpływ na równość płci, 16 września 2021 roku,
  2. Radzenie sobie z uprzedzeniami i walka ze stereotypami, 7 października 2021 roku,
  3. Zwalczanie molestowania seksualnego w sektorze występów na żywo, 28 października 2021 roku,
  4. Równy dostęp do procesów decyzyjnych i stanowisk kierowniczych, 18 listopada 2021 roku.
 4. Zbudowanie bazy danych dobrych praktyk na podstawie wyników analizy materiałów zastanych, wyników badania, wizyt studyjnych w poszczególnych krajach i dyskusji podczas Czwartków Równości Płci. Baza danych ma w zamyśle służyć jako źródło inspiracji i dobrych praktyk dla partnerów społecznych i decydentów w innych krajach. W ten sposób może się przyczynić do osiągnięcia większej równości płci w sektorze występów na żywo we wszystkich krajach UE i poza nią.
 5. Ostatnim etapem projektu było publiczne przedstawienie bazy danych i materiałów będących pokłosiem serii Czwartków Równości Płci za pośrednictwem niniejszej, poświęconej tej tematyce strony internetowej. Celem jest dostarczenie Europejskim Partnerom Społecznym i ich podmiotom afiliowanym sprawdzonych, praktycznych i aktualnych materiałów przydatnych w dalszej pracy związanej z równością płci.